Tehtäväideat markkinointitapahtumaan

Markkinointitapahtumaan kannattaa keksiä jotain tekemistä. Tässä muutamia, helposti järjestettäviä tehtäviä.

Järjestäkää pientä näperreltävää lapsille ja aikuisille. Voitte hankkia materiaalit ja opettaa osallistujia tekemään esimerkiksi munkin nyörin ja siitä avaimenperän.

Voitte myös valintanne mukaan leikittää lapsia ja aikuisia tai pelata erilaisia pelejä, joita muutenkin partiossa pelailette. Mikä teille tuttu peli tai leikki sopisi parhaiten leikittäväksi tempausalueellanne?

Järjestäkää arviointirasti. Montako hernettä on purkissa? Paljonko jokin esine painaa? Kuinka suuri jalka rastihenkilöllä on? Tempauksen päätteeksi voitte palkita pienellä palkinnolla parhaan arvioijan.

Esitelkää lippukunnan kalustoa tai partiossa käytettäviä pienempiä välineitä ja opastakaa niiden käytössä. Mahdollisuuksien mukaan voitte pystyttää telttoja, laavuja tai muita majoitteita yleisön ihmeteltäväksi. Lisäksi näytillä voi olla vaikka kanootti, vene mikäli lippukunnalta sellainen löytyy. Pienemmässä tilassa voi esitellä esimerkiksi trangioita, kuksia, myrskylyhtyjä tai muuta retkeilyvälineistöä. Neuvokaa kompassin käyttöä tai kupoliteltan pystytystä.

Partiomestari-aiheiset tehtävät

1. tehtävä

Aika alkaa rastimiehen merkistä.  Jokainen vartion jäsen ottaa halkokasasta yhden halon. Vartion tehtävänä on koota haloista torni siten, että kukin vartiolainen  asettaa oman halkonsa paikoilleen.  Aika  päättyy, kun halot on aseteltu paikoilleen ja torni on pysynyt pystyssä ilman tukea 5 sekuntia.

2. tehtävä

Aika alkaa rastimiehen merkistä.  Vartion tehtävänä on vain käsiään käyttäen täyttää astia, jonka tilavuus on noin kaksi (2) litraa. Vesisaaveja, joista vettä haetaan, tai täyte ttävää astiaa ei saa liikuttaa. Aika päättyy, kun astia on täynnä.
(Vesisaavien ja täytettävän astian etäisyys on noin 10 metriä.)

3. tehtävä

Vartion tehtävänä on upottaa (suuri) naula puuhun siten, että vuorotellen yksi vartion jäsenistä lyö vasaralla yhden kerran naulaa (yksi lyönti per vuoro). Arvostellaan lyöntien vähyyttä tai lyhintä suoritusaikaa. (Jos naula vääntyy lyöntikelvottomaksi, vartio aloittaa suorituksen alusta uuden naulan kanssa.)

4. tehtävä

Aika alkaa rastimiehen merkistä.  Vartion tehtävänä on löytää ja hakea noin 10×10 metrin alueella olevista ämpäreistä (16 kpl) kirjaimet sanaan
PARTIO. Vartion jäsenet käyvät vuorotellen hakemassa kirjaimia siten, että ensimmäinen haettu kirjain on P, toinen A, kolmas R jne., kunnes kaikki kuusi kirjainta on haettu oikeassa järjestyksessä. Yhdellä hakukerralla voi tuoda vain yhden kirjaimen. Huomioikaa, että osa ämpäreistä on tyhjiä ja osassa on ylimääräisiä kirjaimia!
Aika päättyy, kun kirjaimet on asetettu maahan oikeaan järjestykseen. (Jos ämpäri esimerkiksi kaatuu, on tämä nostettava pystyyn.)

5. tehtävä

Lähtötilanne (4 henkilöä)
•    Vartion jäsenet ovat pareittain narulla kiinni toisissaan
•    Parien narut on yhdistetty keskeltä leivonpää-nimisellä solmulla
•    Tehtävänä on avata leivonpää mahdollisimman nopeasti.

Tehtävää voi vaikeuttaa:
•    Kaksi leivonpäätä yhden sijaan
•    Leivonpään lisäksi umpisolmuja naruihin

Lähde: Partiomestari-tehtäviä, Antti Knuuti